Nápověda k vašim službám.CN - Čína

Jan Škorvánek
2018-05-23 10:03

 

Země: Čína

Čínská lidová republika je nejlidnatější stát světa. Země je od roku 1949 vedena Komunistickou stranou Číny. Čínská lidová republika si dělá nárok i na ostrov Tchaj-wan a několik dalších menších území, tyto oblasti jsou však spravovány vládou Čínské republiky.

Hlavní město: Peking

Centrální registr: CNNIC

Pravidla: http://cnnic.com.cn/IS/CNym/cnzcfg/

Doména .cn je národní internetovou doménou Číny.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

2 dny před datem expirace

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • v tuto chvíli registrace není možná online. V případě zájmu o registraci prosím napište na  info@domena.cz
 • pro registraci domény nám zašlete tyto údaje:
 1. název domény
 2. virtuální kontakt nového vlastníka domény (registraci provedete pod puvodni.domena.cz v sekci  Správa kontaktních osob)
 3. přihlašovací jméno plátce domény
 4. DNS domény
 5. v případě registrace na fyzickou osobu kopii pasu nebo OP, v případě registrace na firmu kopii výpisu z OR (zasílejte elektronicky ve formátu .jpg, .png, .gif or .jpeg., max 1MB)

 

 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 1 den před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • transfer domény je možný, změna je zpoplatněná dle ceníku zákazníka, doména je prodloužena o 1 rok
 • od stávajícího registrátora si vyžádejte auth-id
 • doména musí být odemčena pro transfer
 • doménové jméno nesmí být po expiraci, transfer je nutné zahájit nejpozději 30 dnů před datem expirace
 • změna je zpoplatněná, transfer bude zahájen po obdržení poplatku
 • o změnu registrátora požádejte autorizovaným požadavkem ze zákazníckého účtu na puvodni.domena.cz

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR, v případě registrace na fyzickou osobu kopii pasu nebo OP
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 2 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

Registrace prozatím není možná online.

Podmínky registrace

 • jméno majitele (nebo firma) musí souhlasit se zaslanými dokumenty pro registraci

China Internet Domain Name Regulations:

http://www1.cnnic.cn/PublicS/fwzxxgzcfg/201208/t20120830_35734.htm

CNNIC Domain Name Dispute Resolution Policy:

http://www1.cnnic.cn/PublicS/fwzxxgzcfg/201208/t20120830_35737.htm

CNNIC Domain Name Dispute Resolution Policy Rules:

http://www1.cnnic.cn/PublicS/fwzxxgzcfg/201208/t20120830_35740.htm

 

 

Průměrné hodnocení: 0 (0 hlasů)

K tomuto záznamu nemůžete připojit komentář.

Kontaktujte nás

info@domena.cz
603 111 111

Sledujte nás

Facebook Twitter