Nápověda k vašim službám.IT - Itálie

Jan Škorvánek
2016-03-08 17:34

 

Země: Itálie

Itálie je stát ležící v jižní Evropě na Apeninském poloostrově. Na severu hraničí s Francií, Švýcarskem, Rakouskem a Slovinskem. Uvnitř Itálie leží dva městské státy: Vatikán a San Marino

Kontinent: Evropa

Hlavní město: Řím

Centrální registr: NIC.IT

Pravidla domény: http://www.nic.it/en/views/docs

 

Doména .it je národní internetovou doménou Itálie.

 

Registrace

1 rok

Prodloužení

1 rok

Nejzazší den prodloužení domény

2 dny před datem expirace

 

 

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0-9'
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

 

Registrace domény

 • registraci domény lze provést na puvodni.domena.cz
 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel mající trvalé sídlo v jedné z členských zemí Evropské unie
 • nutné korektní nastavení DNS, pokud zóna nebude korektně nastavena, pak bude 30 dnů po registraci smazána
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • registrace doménového jména bude provedena do 72 hodin

Upozornění (registrační údaje)

Pro registraci domény bude vyžadováno:

 • daňové identifikační číslo (DIČ)
 • v případě registrace na fyzickou osobu pak ID OP nebo pasu

Upozornění (nutné nastavení DNS)

 • V případě, že při registraci použijete DNS servery IGNUM, s.r.o. (ns1.ignum.com a ns2.ignum.cz), budou všechny DNS záznamy nastaveny a zkonfigurovány automaticky systémem a registrace tak nemůže být nijak pozdržena.
 • zóna musí být korektně nastavena, registr provádí kontroly a to po dobu 30 dnů od registrace, pokud zóna nebude korektně nastavena, pak registr doménu po 30 dnech zruší
 • kontrolu nastavení můžete provést zde http://dns-check.nic.it/

 

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 2 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet IGNUM, s.r.o. (provozovatel služby DOMENA.CZ)
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok

 

Změna registrátora

 • změna je zpoplatněná, po úspěšném převodu se předchozí předplacené období zaniká, doména pak platí po dobu 1 roku
 • u stávájícího registrátora si zažádejte o auth-id

 

 1. změnu zahájíte ze zákazníckého účtu na puvodni.domena.cz pomocí Změna registrátora
 2. transfer domény bude zahájen po obdržení poplatku
 3. transfer domény může trvat až 5 dnů
 4. pro urychlení převodu je možné požádat po zahájení transferu původního registrátora o povolení k transferu

 

Změna DNS

 • o změnu DNS je nutné zažádat emailem na info@domena.cz . Změna bude provedena po autorizaci ze strany majitele domény (případně admin nebo tech kontaktu)

 

Změna majitele

  1. pod svým zákazníckým účtem na puvodni.domena.cz si v sekci Správa kontaktních osobzaregistruje Nový virtuální kontakt nového držitele domény
  2. napište žádost o změnu držitele domény na info@domena.cz, uveďte název domény, ID kontaktu nového držitele (viz bod 1)
  3. následně vám vygenerujeme formulář pro změnu majitele domény.
  4. podpisy na formuláři musí být úředně ověřené, originál pak zašlete na níže uvedenou adresu. V případě registrace na firmu je nutné zaslat také kopii výpisu z OR.
  5. změna bude provedena po obdržení formuláře do 24 hodin

 

IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61  Praha 3

 

Nouzové obnovení domény

 • nejzazším dnem standardního prodloužení domény je 2 dny před datem expirace. Po tomto termínu je možné nouzové obnovení domény, o které můžete požádat na info@domena.cz . Cena je účtována dle aktuálního ceníku zákazníka.

 

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Správa domén - Autofakturaci
 • pokud je vystavena výzva k úhradě, tu můžete stornovat v sekci Výzvy k platbě
 • doménové jméno pak bude zrušeno automaticky po expiraci

 

Omezení

 • doménové jméno může registrovat každý žadatel mající trvalé sídlo v jedné z členských zemí Evropské unie
 • nutné korektní nastavení DNS, pokud zóna nebude korektně nastavena, pak bude 30 dnů po registraci smazána

 

Průměrné hodnocení: 0 (0 hlasů)

K tomuto záznamu nemůžete připojit komentář.

Kontaktujte nás

info@domena.cz
603 111 111

Sledujte nás

Facebook Twitter